Steenwijkerwold.jouwweb.nl
Welkom » Inwoners » Statistieken

Statistieken

 In deze statistiek kunt u zien hoe oud de bevolking is in Steenwijkerland (de gemeente waar Steenwijkerwold onder valt). In deze tabel is te zien dat de bevolking van Steenwijkerland percentsgewijs ouder is dan de meeste gemeenten in Overijssel, waaronder de vier gemeenten die boven Steenwijkerwold genoemd worden. In de provincie Overijssel is slechts 15,6 procent van de gehele bevolking 65 jaar of ouder, terwijl dit in Steenwijkerwold ruim achttien procent is. 

2 Bevolking naar leeftijd en allochtonen naar herkomstgroepering op 1 januari 2011

Gemeente                                 Bevolking

Code        Naam                       totaal        0-19 jaar    20-29 jaar  30-39 jaar  40-49 jaar  50-64 jaar  65-79 jaar  80 jr. of ouder            % 65
                                                                                                                                                                                            jaar of
                                                                                                                                                                                            ouder

0175         Ommen                    17 329      4 095        1 831        2 024        2 547        3 849        2 165        818                          17,2

0177         Raalte                      36 688      9 078        3 633        3 754        5 829        8 269        4 519        1 606                        16,7

1742         Rijssen-Holten           37 433      10 772      4 559        4 418        5 300        6 571        4 283        1 530                        15,5

0180         Staphorst                  16 179      5 309        2 107        1 884        2 241        2 641        1 491        506                          12,3

1708         Steenwijkerland          43 281      10 394      4 362        4 814        6 680        9 184        5 842        2 005                        18,1

                OVERIJSSEL            1 134 465  282 748     138 871     143 083     171 461     221 264     132 141     44 897                      15,6

 Vergeleken met andere gemeenten is de hoeveelheid jongeren (onder de negentien jaar) erg laag.

 In Steenwijkerwold is deze verhouding ook goed te zien. Er wonen veel ouderen in het dorp. De jongeren die wel in het dorp wonen, hebben zich voornamelijk gevestigd in de nieuwbouwwijk Mariënwold.

 

 

Tabel 7.3

Bodemgebruik, 2008 naar gemeentelijke en provinciale indeling 2010

 

Soort                                                    Steenwijkerland                Overijssel            Nederland

                                                               Hect.      Rel. (%) Hect.      Rel. (%) Hect.                      Rel (%)

Verkeersterrein                                710         2,4          10 354   3,1          117 149                3,5

Bebouwd terrein                               1 105     3,8          24 886   7,5          344 874                10,2

Semi-bebouwd terrein                     172         0,6          2 951     0,9          51 391                   1,5

Recreatieterrein                               410         1,4          7 002     2,1          97 659                   2,9

Agrarisch terrein                              19 184   66,1        240 660 72,4        2 275 827             67,5

Bos en open natuurlijk terrein      7 439     25,6        46 613   14,0        485 003                14,4

 

In deze tabel is af te lezen hoe het bodemgebruik in de gemeente Steenwijkerland zich verhoudt tot de provincie Overijssel en geheel Nederland.

Opvallend is niet dat er vooral agrarisch terrein (66,1% van het totale bodemoppervlak) te vinden is. Wat uit deze tabel wel duidelijk wordt is dat Steenwijkerland gemiddeld veel bos en open natuurlijk terrein te vinden is. In Steenwijkerland is dit ruim een kwart van het totale bodemoppervlak, terwijl het in zowel de provincie als in het rijk niet meer dan vijftien procent bedraagt.

Dit komt vooral door de aanwezigheid van de Woldberg (bos), het dorp Giethoorn (water) en de natuurgebieden ‘De Wieden’ (Giethoorn) en ‘De Weerribben’ (Kalenberg).