Steenwijkerwold.jouwweb.nl
Welkom » Historie » Vroeger en nu » Grondgebruik

Grondgebruik

 Nadat Thij gesticht was begon men van hieruit ook de hoogvenen te ontginnen. Voordat men met het vervenen in het lage land begon, had men eerst het Wold (bos) van het hoge deel van Steenwijkerwold al leeg gekapt. Op deze net ontgonnen gronden werd in eerste instantie rogge verbouwd.
Toen men vee ging houden, waren er afscheidingen nodig. Om het vee te  beveiligen tegen wilde dieren zoals wolven en om weglopen te voorkopen, gooide men wallen op van leemgrond en beplantte die met laagblijvende bomen en prikkende meidoorn- en sleedoornheggen. Een dergelijke afscheiding noemde men in Steenwijkerwold een Vredinghe maar staan ook bekend als houtwallen.

Deze houtwallen komen in Nederland niet veel meer voor en zijn daarom ook nu beschermd. Een uniek stukje geschiedenis in Nederland dus!

Door deze voorgeschiedenis kenmerkt het grondgebruik in Steenwijkerwold zich voornamelijk in bebouwing, veeteelt en akkerbouw.
De bebouwing behoeft weinig uitleg, het dorp telt inmiddels ruim 1.800 inwoners.

De akkerbouw is een belangrijker punt. In en rondom het dorp wordt veel gebruik gemaakt van de akkerbouw. Veelal worden de landerijen gebruikt voor het verbouwen van maïs en aardappelen. Ook zijn er vele graslanden te vinden die vooral hooi en kuil leveren.

In het geval van de veeteelt zijn er twee soorten dieren die veel gezien worden in Steenwijkerwold. Koeien en paarden. Hoewel er een hertenboerderij te vinden is in Steenwijkerwold, is het niet gebruikelijk dat deze beesten gehouden worden.

De koeien worden voornamelijk gebruikt voor de melk. Slechts een enkele boer heeft de koeien voor de slacht.