Steenwijkerwold.jouwweb.nl
Welkom » Historie » Vroeger en nu » Verkaveling

Verkaveling

 

In het eeuwenoude gebied Vollenhove zijn veel verschillende verkavelingstypes te vinden.
Maar eerst gaan we eens kijken naar de volgende vraag: 'Wat is verkaveling?' voordat we een antwoord kunnen geven op het verkavelingstype van Steenwijkerwold.

Wat is verkaveling?

Het bekendste woordenboek van Nederland omschrijft het als volgt:

ver·ka·ve·ling(de; v; meervoud: verkavelingen)
1 Het verkavelen: ruilverkaveling
2 Manier van verkaveld-zijn

(bron: Vandale.nl)

Voor een meer geografische omschrijving van het begrip kijken we naar de uitleg van Encyclo, een online encyclopedie. (http://www.encyclo.nl/lokaal/10536)
Zij schrijven het volgende over verkaveling:

Verkaveling
Manier waarop de cultuurgrond in stukken (kavels) is verdeeld. We onderscheiden moderne rationele verkaveling (grote rechthoekige eenheden), strookverkaveling (lang en smal, al dan niet met bebouwing op de kavel) en blokverkaveling (kleinere rechthoekige eenheden).

 

Oftewel, verkaveling is de manier van indelen van het land en is te onderscheiden in drie typen.
Nu gaan we kijken naar het gebied Vollenhove, waar veel over te zeggen is.

Op deze kaart heb ik met rood het gebied Steenwijkerwold aangegeven.
Opvallend aan dit gebied is dat het een afwijkende vorm van verkaveling heeft, gezien haar omgeving.

We kijken eerst naar de omgeving, waar overduidelijk direct twee soorten verkaveling in zijn terug te vinden.


Allereerst is de strookverkaveling in overvloed terug te vinden (enkele voorbeelden omcirkeld in het blauw).
Lange stroken land naast elkaar van vaak dezelfde lengte/grootte.

Vervolgens is er centraal gelegen in Vollenhove overduidelijke blokverkaveling te vinden.
We kunnen hier spreken van regelmatige blokverkaveling. Ze wijken wel enigszins van elkaar af maar te weinig om het echt onregelmatig (qua vorm en grootte) te kunnen noemen. Ook is de er te weinig structurering om te kunnen spreken van rationele (moderne) verkaveling, waarbij regelmatigheid en planmatigheid een nog grotere rol spelen.

Maar het gebied Steenwijkerwold dan?

We zoomen in!

Op het eerste gezicht lijkt het gebied Steenwijkerwold qua verkaveling op een bij elkaar geraapt zooitje.


Maar wie beter kijkt zal tot de conclusie komen dat er sprake is van zéér onregelmatige blokverkaveling.
Ondanks dat er ook enkele stroken te vinden zijn overheersen de vierkante en rechthoekige lappen grond in alle mogelijke maten.

 Dit is waarschijnlijk te herleiden naar de lange geschiedenis van het gebied. Toen men destijds bij de beekjes en de kerk ging wonen is er een verdeling van het land ontstaan onder de inwoners waarbij niet direct gekeken is naar gelijkmatigheid en andere verdeling.