Steenwijkerwold.jouwweb.nl
Welkom » Het onderzoek » Conclusie

Conclusie

 

Wat kun je concluderen over het dorp Steenwijkerwold? Wij doen dat aan de hand van een aantal kopjes. Eerst bespreken we de huidige tradities van het dorp, daarna de verschillen tussen vroeger en nu.

 Mensen
Een belangrijke rol in het dorp spelen toch wel de inwoners. Wat voor soort mensen wonen er in het dorp? Statistisch gezien wonen er veel ouderen in het dorp, wat vooral te merken is aan de aanwezigheid van een bejaardentehuis en vele bejaardenwoningen.

Belangrijk voor de inwoners is de streektaal, die valt onder het Nedersaksisch (ook wel plat, Platduits of Saksisch) genoemd. De streektaal, geen officiële taal overigens, wordt door meer dan de helft van de inwoners regelmatig tot dagelijks gesproken.

Het dorp heeft te maken met mensen met de Saksische cultuur. Dit kenmerkt zich, behalve de taal, in eerlijke, hardwerkende en eigenwijze inwoners. ‘D’r op, aans geen vreet’n’, oftewel hard werken voor je eten, is een spreuk die duidelijk maakt wat voor volk er woont.

 

Activiteiten
Het onderzoek heeft uitgewezen dat het dorp erg actief is in het organiseren van evenementen voor de inwoners (of bezoekers). Het Dicky Woodstockfestival is de grootste publiektrekker met 15.000 bezoekers, maar ook de markt met Koninginnedag, het dorpsfeest tijdens Hemelvaartweekend en allerhande evenementen zijn belangrijk voor het dorp.

 

Dorp vroeger en nu
Waar het dorp vroeger uit drie kernen bestond – Kerkbuurt, Gelderingen en Thij – is het nu één grote kern, waarbij het buurtschap Thij echter nog steeds eigen bebording heeft. De naam Gelderingen is nog terug te vinden in de straat wat vroeger Noordsteeg heette. De naam Kerkbuurt is volledig verdwenen en is alleen in historische boeken nog terug te vinden.

De oude Voorzienigheid, zie hoofdstuk Historie, bestaat tegenwoordig niet meer en het oude AZC is ook niet meer. De zuivelfabrieken die het dorp rijk was – De Beek en De Vrijheid – zijn opgeheven en van de oude gebouwen is niet veel meer over.

 

Omgeving vroeger en nu
De omgeving is veel minder sterk veranderd als het dorp, alhoewel er een groot gedeelte van de omgeving ingepolderd is. Polder Wetering en Polder Gelderingen zijn hiervan twee voorbeelden.

Verder is de nabijgelegen stad Steenwijk steeds verder aan het uitbreiden. De bebouwde kom van Steenwijk heeft zich inmiddels tot bijna twee kilometer van Steenwijkerwold gevestigd, waar het vroeger vier kilometer was. Het buurtschap Tuk, wat tussen Steenwijk en Steenwijkerwold ligt, is ‘opgevreten’ door Steenwijk en valt nu binnen de kern Steenwijk.

De rivier waar het huidige Steenwijkerwold aan gevestigd werd, is inmiddels een nietszeggend waterstroompje die de naam rivier amper mag dragen. Toch wordt de ‘Reune’ nog steeds gezien als het belangrijkste water van het dorp, hier vindt het dorp zijn oorsprong.

 

Bebouwing vroeger en nu
Van de bebouwing van vroeger is niet veel meer over. Er staan nog enkele oude hoeven en erven in of rondom het dorp, maar de meeste gebouwen uit de vroegere tijd zijn niet meer aanwezig.

De Voorzienigheid was een immens gebouw en bood plaats aan meer dan 1.200 leerlingen. Van dit gebouw echter is slechts nog een deel blijven staan, het meeste is afgebrand of afgebroken. Hetzelfde geldt voor de Croevinghe-flat, waar in de jaren negentig het AZC gevestigd was.